Ανανέωση της el.DBpedia - Πιθανά προβλήματα Downtime

  • Posted on: 1 October 2015
  • By: el_dbpedia_admin

Φίλοι της DBpedia!!!! Η ελληνική DBpedia, ο σπόρος και η καρδιά του νέφους των ελληνικών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων ανανεώνεται με σκοπό την ενημέρωση της όπως προέκυψε από τις ενημερώσεις που πραγματοποιούνται στην ελληνική έκδοση της Wikipedia.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για πιθανά προβλήματα σύνδεσης και εξυπηρέτησης από τον Virtuoso Server για διάστημα μιας εβδομάδας, μέχρι και την Τετάρτη 7/8/2015. Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε προβλήματα συναντήσετε στην ενημερωμένη έκδοση της DBpedia για όλο αυτό το διάστημα καθώς και στη συνέχεια με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν στο διάστημα αυτό.

Greek