Ανακοίνωση τύπου της Ελληνικής DBpedia

  • Posted on: 14 April 2011
  • By: el_dbpedia_admin

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε στις 12 Απριλίου 2011 την Ελληνική DBpedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=20369

Ελληνικά